TOPLU SİPARİŞLERİNİZDE İLETİŞİME GEÇİNİZ
TOPLU SİPARİŞLERİNİZDE İLETİŞİME GEÇİNİZ
  05527410750
Kategoriler
Para Birimi Seçimi


ALICI BİLGİLERİ

|ALICI_BILGILERI|
|URUNLER|

ÖDEME ŞEKLİ ve TESLİMAT

Ödeme Türü                      :
|ODEME_SISTEMI|

Kargo Firması                    : |KARGO|

İade için seçilen kargo firması  : |KARGO|


İŞBU SÖZLEŞME AŞAĞIDAKİ TARAFLAR ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜM VE ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE İMZALANMIŞTIR.

A.’ALICI’: (MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

SÖZLEŞMEDE BUNDAN SONRA ALICI OLARAK ANILACAKTIR)

B.’SATICI’: (SÖZLEŞMEDE BUNDAN SONRA SATICI OLARAK ANILACAKTIR)

İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE ALICI ,SÖZLEŞME KONUSU SİPARİŞ ONAYLADIĞI TAKDİRDE SİPARİŞ KONUSU BEDELİ VE VARSA KARGO ÜCRETİ ,VERGİ GİBİ BELİRTİLEN EK ÜCRETLERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRECEĞİNİ VE BU KONUDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ PEŞİNEN KABUL EDER

2.SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI/ADI SOYADI:ÇİĞDEM SOĞUTMA ISITMA LTD.ŞTİ.

ADRES:KIZILARIK MAH.GAZİ BULV.NO:282/A MURATPAŞA/ANTALYA

TELEFON:242 334 29 25-0552 741 07 50

VERGİ KİMLİK NO VEYA MERSİS NO:256 087 90 31

EPOSTA:info@cigdemsogutma.com

3.ALICI BİLGİLERİ

AD/SOYAD/UNVAN:

ADRES:

TELEFON:

EPOSTA:

2.KONU:

İŞBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’NUN KONUSU,ALICININ SATICIYA AİT WWW.CİGDEMSOGUTMA.COM ADRESLİ İNTERNET SİTESİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA SİPARİŞİNİ YAPTIĞI,AŞAĞIDA NİTELİKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI BELİRTİLEN ÜRÜN/ÜRÜNLERİN SATIŞI VE TESLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK 6502 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMENLİĞİ GEREĞİNCE BİLGİLENDİRİLMESİDİR

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELİKLERİ:

(ÜRÜNLER)

ÖDEME ŞEKLİ VE TESLİMAT

ÖDEME TÜRÜ  :

KARGO FİRMASI:

İADE İÇİN SEÇİLEN KARGO FİRMASI :

3.TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

3.1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ALICIDAN BAŞKA SÖZLEŞME DIŞI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE YADA KURULUŞA TESLİM EDİLECEKSE SÖZLEŞME DIŞI 3. KİŞİNİN ÜRÜNÜ TESLİM ALMAKTAN İMTİNA ETMESİNDEN SATICI SORUMLU TUTULMAZ

3.2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEDARİK VE TESLİMAT İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İÇİN İŞBU SÖZLEŞMENİN İMZA EDİLMESİ İLE BİRLİKTE ÖDEMENİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VEYA ÖDENTİKTEN SONRA ÇEŞİTLİ KANALLARLA İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA SATICININ ÜRÜNÜ TEDARİK VE TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE DERHAL ORTADAN KALKACAK VE SÖZLEŞME KENDİLİĞİNDEN FESHEDİLMİŞ SAYILACAKTIR

3.3. MALIN TESLİMAT MASRAFLARI AKSİNE BİR HÜKÜM YOKSA ALICI’YA AİTTİR.SATICI WEBSİTESİ’NDE TESLİMAT ÜCRETİNİN KENDİSİNCE KARŞILANACAĞINI BEYAN ETMİŞSE TESLİMAT MASRAFLARI SATICIYA AİT OLACAKTIR.

3.4. MALIN TESLİMATI: ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA TAAHHÜT EDİELEN SÜREDE YAPILIR. SATICI,SİPARİŞ KONUSU MAL VEYA HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZLAŞTIĞI HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA,MAL VEYA HİZMETİ ,ALICI TARAFINDAN MAL VEYA HİZMETİN SİPARİŞ EDİLMESİNDEN İTİBAREN 15(ONBEŞ) GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

3.5. HERHANGİ BİR NEDENLE ALICI TARAFINDAN MAL VEYA HİZMETİN BEDELİ ÖDENMEZ VEYA YAPILAN ÖDEME BANKA KAYITLARINDA İPTAL EDİLİR İSE ,SATICI MAL VEYA HİZMETİN TESLİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULMUŞ KABUL EDİLİR.

3.6. SİPARİŞ KONUSU MAL YA DA HİZMET EDİMİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZLAŞTIĞI HALLERDE SATICI BU DURUMU ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3(ÜÇ) GÜN İÇİNDE ALICI’YI BİLGİLENDİRECEK VE VARSA TESLİMAT MASRAFLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE TAHSİL EDİLEN TÜM ÖDEMELERİ BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 14 (ON DÖRT) GÜN İÇİNDE İADE EDİLECEKTİR

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, WWWCİGDEMSOGUTMA.COM İSİMLİ İNTERNET SİTESİNDE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ,SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE TESLİMATA İLİŞKİN ÖN BİLGİLERİ OKUYUP,BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU,ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ KABUL,BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

ALICI: WEBSİTESİ’NDE YER ALAN SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTEKLİKLERİ,SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE TESLİMAT VE KARGO BEDELİNE İLİŞKİN OLARAK SATICI TARAFINDAN YÜKLENEN ÖN BİLGİLERİ OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ BEYAN EDER

ALICI: İŞBU SÖZLEŞME’Yİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’NU ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETMEKLE,MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN AKDİNDEN ÖNCE SATICI TARAFINDAN ALICI’YA VERİLMESİ GEREKEN ADRES,SİPARİŞİ VERİLEN MAL VEYA HİZMETE AİT TEMEL ÖZELLİKLER,MAL VEYA HİZMETİN VERGİLER DAHİL FİYATI,ÖDEME VE TESLİMAT İLE TESLİMAT FİYAT BİLGİLERİNİ DE DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK EDİNDİĞİNİ TEYİT ETMİŞ OLUR

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3 ile 4 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 6.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 6.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.12. ALICI, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 6.13. ALICI, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 6.14. ALICI, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (YEDİ) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 7 (YEDİ) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) ALICI tarafından SATICI’ya ait yukarıda bildirilen iletişim adreslerinden birine yazılı iade bildiriminde bulunulması,

 c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir

.d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. Cayma hakkının kullanımıyla ilgili kapsam, içerik ve talimatlar ile ilgili ek bilgi ya da karşılaştığınız sorunlar için WWW.CİGDEMSOGUTMA.COM ile iletişim kurabilirsiniz

G)Ürün takıldığı takdirde Usta öğreticilik belgesi bulunmayan  ve kullanıcı hatalarında cayma hakkından yararlanamıcak.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

 3. Çabuk bozulabilen veya,elektronik ürünlerde

 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

 

 

8.ŞİKAYET VE ÇÖZÜM YÖNETİMİ

Alıcı, satışa konu mal hakkındaki her türlü şikayetini satıcının yukarıda belirtilen adresinden satıcıya iletebilir. Satıcıya ulaştırılan şikayetler satıcının belirlediği yetkili birimler tarafından incelenecek ve en makul süre içerisinde alıcıya geri dönüşte bulunulacaktır.

 

8.YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME;

 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yılın Aralık ayında belirlenen parasal değerler sınırlarına göre Alıcının ikametgahının bulunduğu yer veya malın satın alındığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılır. Şu kadar ki parasal sınır olarak Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu durumda yetkili Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılır.


Alıcı, 6502 Sayılı Kanun 48. maddesi gereğince önbilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli taahhüdü verdiğini kabul ve taahhüt eder.

Bu süre kanun uyarınca 14 güne kadar kararlaştırılabilmektedir.

Böyle bir durumda durumun öğrenildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak Alıcı2ya bildirilmesi gerekmektedir.

İfanın imkansızlaştığı 3 gün içinde yazılı bildirilmek zorunda; ödemelerin iadesi ise 14 gün içerisinde yapılabilmektedir.

Tüm Satıcılar bu yönetmeliğe uygun olarak davranmakla yükümlüdür. Cayma halinde tüm kargo bedelleri ve banka tahsilat masraflarının satıcı üzerinde bırakılması, bu yönetmeliğin bir neticesidir.

Ücret iadesini kanun 14 gün ile sınırlamıştır. 3 günlük düzenleme kanuna uygundur ancak 14 güne kadar uzatılması, lehe olacaktır.

Bu düzenleme mevzuata uygundur ve bu yükümlülüklerden herhangi birisinin Tüketici üzerinde bırakılması, mevzuat gereği mümkün olmamaktadır.

Kanun ve Yönetmelik, bu düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır.

Ön bilgilendirme formunda iade için bir taşıyıcı firma öngörülmediği taktirde, iade masrafı talep edilememektedir.  (m.12.3.2)

Şikayetler hakkında özel bir hat veya çözüm yöntemi oluşturulması halinde bu kısımda özellikle yer verilmelidir. İnternet sitesi üzerinde şikayetlere ilişkin bir kısım oluşturulması düşünüldüğü taktirde, bu link'e ilişkin bilgilere de yer verilmesi gerekecektir.

Böylesi bir durumda peşin ödemelerde bedel iadesinin süresi ve şartları yazılmalıdır.

 

 

 


E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.